Vítá Vás firma Termoregul s.r.o.


IČO: 45 79 95 80 DIČ: CZ 45 79 95 80


Statutární zástupce společnosti:

Ing. Lubomír Haluška - jednatel spoječnosti, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb a autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika.Prezentace:

Firma Termoregul s.r.o. byla založena v roce 1992 a zabývá se problematikou zásobování teplem a teplou užitkovou vodou z lokálních, místních i centrálních zdrojů.
Firma se specializuje se projekční činnost v oboru vytápění a na zjišťování a odstraňování závad ve vytápěcích zařízení.
Zajišťuje ve všech stupních projektovou dokumentaci na výstavbu, opravy a rekonstrukce předávacích stanic, kotelen, rozvodů tepla.
Zajišťuje realizaci výstavby, oprav a rekonstrukcí předávacích stanic a kotelen. Na základě výpočtů a měření provozních charakteristik oběhových čerpadel a tepelných sítí zjišťuje výpočtové a pracovní body čerpadel a sítí, sestrojení charakteristických křivek a z toho plynoucí optimální návrhy čerpadel.Firma provádí studie tepelných zařízení a dodávek tepla s ekonomickým vyhodnocením a návrhem optimálního provozu s ohledem na minimalizaci nákladů na dodávku tepla. Na základě výpočtů a vlastních měření charakteristik regulačních armatur, provádí firma regulaci vnějších i vnitřních otopných systémů i systémů cirkulace teplé užitkové vody.
Navrhuje termostatické ventily a jejich nastavení, zpracovává prováděcí projekční dokumentaci, zajišťuje realizaci akce. Provádí tepelné a hydraulické přepočty tepelných sítí.
Pravidelný dohled a servis tepelných sítí a zdrojů. Online dohled a pohotovost v případě výpadku nebo závady vytápění / teplé užitkové vody.
Provádíme kalibrace nebo výměnu měřičů tepla, kalorimetrů, průtokoměrů, teplotních čidel, vodoměrů včetně plombování a úředního ověření. Návrh měřidel tepla a jejich pravidelný odečet. Naše firma zajistí vašemu objektu efektivní využití tepelné energie a snížení nákladů.

courtesy of webmatter.de