Reference

Přehled vybraných zakázek většího rozsahu, realizovaných v období od založení firmy roku 1992.

•Tepelný a tlakový přepočet ohřevu TUV okruh VS 52 a VS 61 Vršovice, odstranění závad v dodávce TUV.
•Tepelný a tlakový přepočet ohřevu TUV okruh VS 51 a VS 52 Čechovo nám., Praha 10 odstranění závad v dodávce TUV.
• Zpracování projektové dokumentace na rozvody TUV v okruhu blokové kotelny C 4 Petrovice, odstranění závad v dodávce TUV.
• Měření účinnosti kotlových jednotek v souvislosti s instalací předehřevu TUV na blokové kotelně C 7 Petrovice.
• Návrh měřičů tepla v boilerových stanicích napojených na okruhy blokových kotelen L1, L2, L6, L 10 Praha 4 Lhotka.
• Návrh měřičů tepla pro boilerové stanice a objekty napojené na blokové kotelny J. Město (dvacet okruhů blokových kotelen tj. cca 600 měřících míst.)
• Zpracování studie na přepojení objektů občanské vybavenosti na tepelný napáječ EMĚ Jižní Město.
• Návrh oběhových čerpadel na blokové kotelny 7/2, 7/3, 7/5, 7/7 Jižní Město včetně tlakových přepočtů.
• Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce blokových kotelen na výměníkové stanice v souvislosti s přepojením na EMĚ BK 1/3, 1/5, 1/6, 1/9, 2/1, 2/11, 3/1, 3/3, 3/4, 4/2 Jižní Město.
• Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci BK 1/8 na výměníkovou stanici (příprava na přepojení JM na EMĚ).
•Tepelné a tlakové přepočty s instalací měřičů tepla regulací primární sítě okruhů BK 2/1, 1/6, 1/8, 1/7, 1/6, 1/9, 1/3, 1/5 včetně provedení regulace primárních okruhů.
• Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci směšovacích stanic okruhu BK 4/6.
• Technické řešení na propojení blokových kotelen 2/11+2/10, 2/3+2/2, 3/4+3/5.
• Zpracování projektové dokumentace a realizace rekonstrukce výměníkové č.1 Mezilesí Horní Počernice.
• Tepelný a tlakový přepočet a regulace okruhu TUV z VS 1 Horní Počernice, odstranění závad v dodávce TUV.
• Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci VS provozní budovy ČKD v souvislosti s přepojení oblasti na EMĚ.
• Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci VS ČKD Kompresory v souvislosti s přepojením oblasti na EMĚ o výkonu 21 MW.
• Zpracování PD na rekonstrukci VS Depo ČKD v souvislosti s přepojením oblasti na EMĚ.
• Zpracování PD na úpravy ÚT v areálu teplárny Třeboradice
• Zpracování PD na úpravy systému TUV v areálu teplárny Třeboradice.
• Zpracování PD na úpravy rozvodů ÚT ve strojní hale údržby Třeboradice.
• Tepelný a tlakový přepočet ÚT areál Fintherm.
• Zpracování PD na výměnu oběhových čerpadel včetně tepelného a tlakového přepočetu pro deset výměníkových stanic Prosek, Kobylisy, Bohnice.
• Tepelný a tlakový přepočet okruhu TUV včetně regulace na VS 101,104,159,160 Prosek.
• Meziobjektová regulace cirkulace TUV Litvínovská 518 - 527, Vysočanská 231-243, K Lipám 292-299 Prosek.
• Zpracování PD na rekonstrukci VS a STK Stará Náves Letňany.
• Zpracování technického řešení dodávky tepla do objektů U Párníků Letňany.
• Měření průtočných množství topné vody ve VS A 20 Kobylisy.
• Tepelný a tlakový přepočet ÚT včetně meziobjektové regulace VS 100, 104, 106, 101 B, 159, 160 Prosek.
• Zpracování PD včetně realizace rekonstrukcí 17 ti ejektorových stanic v lokalitě Prosek v souvislosti s přepojením na EMĚ, včetně realizace.
• Technické řešení rekonstrukce VS Severovýchod Prosek.
• Měření výkonů a tlakové diference ÚT na VS Ďáblice, odstranění závad ve vytápění.
• Zpracování PD na rekonstrukci VS 307 a VSL 1 včetně realizace a meziobjektové regulace Letňany, Bohnice.
• Tepelný a tlakový přepočet ÚT včetně meziobjektové regulace VS 1 Bořislavka.
• Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce VS č. 11, 41, 42, 43, 45 Červený Vrch.
• Tepelný a tlakový přepočet, návrh oběhových čerpadel včetně realizace, meziobjektová regulace VS 1, VS 3 Břevnov.
• Zpracování PD na výstavbu VS 1 a VS 2 Břevnov, v souvislosti s připojení dvou plynových kotelen na topný rozvod PT a.s.
• Zpracování PD pro napojení objektů v ul. Zemědělská Praha 6 včetně realizace.- Návrh regulačních armatur na BS okruhu VS 2 Praha 6 Juliska.- Zpracování PD na rekonstrukci vytápění strojní haly teplárna Juliska.
• Návrh ohřívačů TUV okruh VS 1 Kotěrova Praha 6 Juliska.
• Měření tepelných ztrát a spotřeby tepla areálu Sladovna a hotelu Internacionál Praha 6 Juliska.
• Zpracování PD pro decentralizaci ohřevu TUV Mateřská školka Čínská Praha 6.
• Zpracování PD na rekonstrukci vytápění administrativní budovy Juliska včetně realizace.
• Zpracování PD na rekonstrukci VS 3 Zengerova Praha 6 včetně realizace.
• Zpracování PD na decentralizaci ohřevu TUV v objektech připojených na VS 3 včetně realizace.
• Zpracování tepelného a tlakové přepočtu rozvodů ÚT včetně výměny čerpadel a meziobjektové regulace Praha 5 výtopna Košíře.
• Tepelný a tlakový přepočet včetně regulace primární topné vody a návrhu provozních režimů u okruhů blokových kotelen OK 1, SOK1, 2, ŘOK 1, 2, 3, LOK 6, Radotín 1- oblast Dědina, Řepy, Stodůlky, Lužiny, Radotín.
•Návrh nových oběhových čerpadle ÚT na BK 2/8, 2/11 Jižní Město.
•Zpracování projektové dokumentace na strojní část výměníkové stanice PORSCHE Praha Letňany.
• Zpracování projektové dokumentace na strojní část výměníkové stanice ADDFOOD Praha Vysočany.
• Tepelný a tlakový přepočet systému ÚT vč. hydraulické regulace okruhu VS 1 Mezilesí Horní Počernice.
• PD na připojení areálu LETOV, provizorní předávací stanice pára-voda.
• Posouzení technického stavu přípojky k areálu Léčiva.
• Zpracování PD na rekonstrukci TUV v okruhu VS 101 a 159 Prosek.
• Zpracování PD na rekonstrukci VS Modřany administrativní budova včetně nové přípojky horkovodu. Termonta Praha a.s.
• Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce blokových kotelen L1, L2, L6, L10 včetně tlakových a tepelných přepočtů a provedení regulace primárních okruhů.
• Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce ohřevu TUV v BS okruhy blokových kotelen L1, L2, L6, L 10 Praha 4 Lhotka.
• Zpracování PD na rekonstrukci zařízení a změnu ohřevu TUV na BS okruhů blokových kotelen 2/11, 1/9, 1/5, 1/3, 1/6, 1/8, 3/3, 3/4, 3/5, 4/2, 3/1, 2/1, 3/5 (celkem cca 200 boilerových stanic).
• Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci na propojení blokové kotelny 4/3 a 4/6 v souvislosti s přepojením JM na EMĚ.
• Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci výstavby předávací stanice v blokové kotelně ZŠ Podvinný Mlýn.
• Zpracování projektové dokumentace na výstavbu předávací stanic ZŠ K Milíčovu Praha 4.
• Zpracování projektové dokumentace na přestavbu plynových blokových kotelen na předávací stanice v lokalitě Lhotka Libuš ( LL1, 2, 6, 10, 15, 17 ) v souvislosti s napojením na tepelný napaječ Mělník Praha.
•Zpracování projektové dokumentace na výměnu rozvodů TUV a cirkulace v objektech Sněženkova Praha 10.
• Zpracování projektové dokumentace na výstavbu předávací stanice Multikino Galaxie Praha 4 Jižní město.
• Zpracování projektové dokumentace na výstavbu předávací stanice v administrativní budově Kloknerova Praha 4.
• Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výměníkové stanice PT a.s. VS 8 Praha Krč v souvislosti s připojením lokality na tepelný napaječ Mělník Praha.
• Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci výměníkové stanice PT a.s. VS 9 Praha Krč v souvislosti s připojením lokality na tepelný napaječ Mělník Praha.
• Zpracování PD a návrh regulátorů tlakové diference v souvislosti s připojením lokalit Krč a Novodvorská na tepelný napáječ Mělník.
• Zpracování PD na rekonstrukci VS BX Kabeláčova Modřany v souvislosti s připojením na tepelný napáječ Mělník.
• Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci VS EGC III Baškirská, VS 14, 24, 26, 28, 29 oblast Vršovic.
• Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci VS Poliklinika, OHES oblast Petřiny.
• Zpracování projektové dokumentace na instalaci regulátorů tlakové diference v oblasti Modřan v souvislosti s připojením oblasti na teplený napáječ Mělník.
• Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele pro rekonstrukci 9 VS v lokalitě Invalidovna, v souvislosti s přepojením oblasti na ZTMP
2. Ostatní. (výběr z realizovaných akcí) •II. ZDŠ Jičín.- Instalace plynových kotlů Viessmann tep. výkon 400 kW včetně zpracování PD.IV. ZDŠ Jičín.
• Zpracování PD pro plynofikaci kotelny.BD Blok A 7 Nekvasilova.
• Dodávka a montáž termostatických ventilů včetně projektové dokumentace v objektu Nekvasilova čp. 586.BD Glowackého.
• Dodávka a montáž termostatických ventilů včetně projektové dokumentace v objektech Glowackého čp. 553, 554.BD Bramboříkova.
• Dodávka a montáž termostatických ventilů včetně projektové dokumentace v objektu Bramboříkova.BD Vašátkova.
• Zpracování PD na instalaci termostatických ventilů včetně realizace, výměna topných těles.BD Zvánovická.
• Návrh, dodávka a montáž termostatických ventilů a poměrových měřidel.BD Příbram.
• PD, dodávka a montáž termostatických ventilů Družstevní.BD Petřiny.
• PD, dodávka a montáž měřičů tepla pro ÚT.Centra v.o.s.
• Návrh, dodávka a montáž měřičů tepla Siemens.
• Úpravy v plynové kotelně včetně měření emisí.Dr. Moučka
• Zpracování PD a realizace rekonstrukce parní předávací stanice Kamenická 5 Praha 6, stanice je připojena na PT a.s.Družstvo Kojetická Praha 9 Prosek.
• Dodávka a montáž ležatých rozvodů ÚT, propojení systémů Tichellman, výměnakohoutů.EGÚ Laboratoře Běchovice.
• Odstranění závad ve výtápění v areálu EGU Běchovice.Etamont s.r.o.
• Návrh a dodávka regulátorů tlakové diference DA 516 pro objekty U Družstva práce. ZDŠ Břečťanová Praha 10.
• Zpracování projektové dokumentace na předávací stanici v hotelu Řepy 1.
• Zpracování projektové dokumentace na instalaci měřiče tepla v objektu Bryksova čp. 1061 Praha Černý most.EXA CZ s.r.o.
• Regulace vnitřního systému ÚT v objektu Veletržní 200/24.
• Hydraulická regulace vytápění Crittal v objektu Poupětova č 16 - 20 Praha 7.
• IKEM Praha Krč. - Zpracování projektové dokumentace včetně realizace rekonstrukce ohřevu teplé užitkové vody ve dvou předávacích stanic v souvislosti s výskytem nákazy Legionely.- Zaregulování systému TUV v objektu IKEM Praha Krč.
• Dodávka a montáž regulačních armatur na potrubním rozvodu TUV.- Výměna horizontálních rozvodů TUV.
• Návrh, dodávka a montáž regulátorů tlakové diference pro instalaci termostatických ventilů BD Zvánovická. Městský úřad Praha 1.
• Zpracování PD na plynofikaci kotelny o výkonu 800 kW Praha 1 Dlouhá tř. 38.Městský bytový podnik Jičín.
• Plynofikace kotelny, instalace kotlů Viessmann tep. výkon 920 kW, výměna strojního zařízení včetně zpracování PD.Minas Alegro Uherské Hradiště.
• Dodávka a montáž předávací stanice o výkonu 500 kW včetně projektové dokumentace Praha 9 Kostelecká Čakovice.MBP Jičín.
• Rekonstrukce kotelny na výměníkovou stanici H1 a H2 včetně projektové dokumentace.Příbramská teplárenská.
• Návrh, dodávka a montáž regulátorů tlakové diference Příbram Zdaboř.Q-byt Čelákovice.
• Tepelný a tlakový přepočet tepelné sítě kotelen K 50, K 40, K 360, K 90 sídliště Čelákovice. Rapp Kundo.
• Tepelný a tlakový přepočet ÚT a zpracování návrhu termostatických ventilů Desná.R.D.K. Slaný.
• Instalace plynových kotlů Hydrotherm tep. výkon 600 kW včetně zpracování PD.
• Zpracování PD na propojení zdrojů tepla sídliště Slaný.RK SaS Nymburk.
• Instalace plynových kotlů Termona tep. výkon 50-125 kW včetně zpracování PD.SBD Budovatelů Metra.
• PD, dodávka a montáž měřičů tepla pro ÚT.SBD Čelákovice.
• Zaregulování systému ústředního vytápění obytných objektů na sídlišti Čelákovice celkem 12 objektů.SBD Severní Město.
• Návrh, dodávka montáž regulačních armatur CRANE objekty Kukelská.SEI KP Praha.
• Instalace plyn. kotlů Hydrotherm, výměna strojního zařízení a části vnitřních rozvodů a komínových těles včetně zpracování projektové dokumentace.SKM Praha 3.
• Zpracování PD na rekonstrukci uhelných kotelen na plyn Lucemburská 40, 42, Perunova 5, Ondříčkova 24 Praha 3.
• SNEO-Prudom- Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení rekonstrukce kotelny Evropská 58, Praha 6.
• Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení rekonstrukce kotelny Na Parukářce 18, Praha 6.
• Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce dvanácti směšovacích stanic v lokalitě Praha 6 Břevnov v ul. Na Hládkově.
• Zpracování projektové dokumentace na přestavbu crittalového vytápění na vytápění otopnými tělesy ve dvou objektech ul. Na Hládkově.
• Zpracování projektové dokumentace na instalaci termostatických ventilů včetně zaregulování pro cca 350 objektů.
• Zpracování projektové dokumentace na osazení patních měřičů spotřeby TUV a měřičů tepla pro cca 45 objektů.
• PD, dodávka a montáž termostatických ventilů ul. Družstevní,BD Petřiny
• PD, dodávka a montáž termostatických ventilů Prosecká 676-688, Praha 9
• PD, dodávka a montáž termostatických ventilů Provaznická 385, Praha 1
• Hydraulické vyregulování zdravotechniky hotel Mandarin Oriental
• Regulace VZT hotel President Praha.
• Regulace vytápění haly Office Depot.
• Zaměření, pasportizace, příprava na výměnu TRV ventilů, objekty Mrkvičkova - Praha.
• Regulace okruhů ÚT/VZT nového Plzeňského divadla.

courtesy of webmatter.de